למרכז המבקרים בכדורי הנחיות וטיפים לחופשת הקיץ -טיפים להורים תשפרשימות ספרים: שכבה ז' שכבה ח' שכבה ט' שכבה י' שכבה יא' שכבה יב' הרשמה למבחן קיץ במתמטיקהאלבומי תמונות

כדורי נוסד בשנת 1933 על ידי הנדבן היהודי כדורי, כבית ספר ממשלתי בריטי. במשך כעשרים שנה למדו בו רק בנים לאחר מיון סלקטיבי ביותר, במסגרת פנימייה חקלאית. מבחני הקבלה הקפדניים ורמת הלימודים הגבוהה נועדו לאפשר לבוגרי בית הספר המשך לימודי אגרונומיה בכל מוסד אקדמי אירופאי.
חיש מהר קנה לו בית הספר שם כמוסד לימודים נחשב והתמקם במרכז האתוס הציוני של ימי טרום המדינה דהיינו: חקלאות ובטחון. תלמידיו, שביניהם יגאל אלון, יצחק רבין וחיים גורי נדרשו להפגין מוסר גבוה עת נבחנו "בחינות כבוד" .
כיום, בית הספר הוא חלק מכפר נוער הכולל גם פנימייה ומשק חקלאי.


עמיקם גורביץ'

קריין רדיו ישראלי, נודע בקריאתו האמנותית, בעיקר בתנ"ך. ב1946 החל ללמוד בבית הספר החקלאי כדורי, והתנדב לפלמ"ח. ב1950 החל לעבוד ב"קול ישראל" כקריין, כמגיש וכעורך תוכניות רדיו. עסק בארגון ובהנחיה של חידון התנ"ך הראשון. מאז שנות ה60 קורא גורביץ את ה"יזכור" בטקס הדלקת המשואות שנערך בערב יום העצמאות.

לקורות חייו >>             לבוגרים נוספים >>


לוח מודעות משו"ב

ת.ז. תלמיד:

למידה בחירום באתר המנהל לחינוך התיישבותי

support.kadoorie.org.il

קישורים לחופשת הקיץ

הנחיות וטיפים לחופשת הקיץ -טיפים להורים תשפ
רשימות ספרים:
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה יא'
שכבה יב'
הרשמה למבחן קיץ במתמטיקה
אלבומי תמונות