אישור קריאה

אני מאשר שקראתי את טבלת תשלומי אגרת החינוך.

אני מאשר שקראתי את טבלת תשלומי אגרת החינוך.